La Merçè 2011

camí del circuit de proves de Montjuïc, amb el Modest
tot i les indicacions dels urbanus, els motoristes se salten totes les normes de circulació
i la Lili, valenta com la que més, travessant pel pas de vianants