Han vingut els reis!

El pare va escriure la carta..
en la que va remarcar una idea:
"..sobretot que els regals siguin petits!"
(que l'habitació de la Nora es molt peque..)
però ni caso!