La Nora i els seus besavis

A falta d'àvies, resulta que la Nora té 4 besavis!!